Bijles Engels Hoofddorp streeft ernaar om de kwaliteit van de lessen te waarborgen. Ondanks onze inspanningen kan het voor komen dat u een klacht heeft. Bijles Engels Hoofddorp zal zich inspannen om een oplossing voor uw klacht te vinden. Wij zullen uw klacht uitermate serieus nemen. Alle klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Klachtenprocedure: 

  1. U kunt eerst uw klacht mondeling bij uw docent kenbaar maken. Samen met u zal hij/zij tot een goede oplossing proberen te komen.
  2. Mocht het zo zijn dat dit niet lukt kunt u uw klacht schriftelijk indienen per email naar info@bijlesengelshoofddorp.nl. t.a.v. M.I.B Vallejos
  3. U ontvangt binnen 48 uur een ontvangstbevestiging per email waarin we aangeven binnen welke termijn we verwachten uw klacht te hebben afgehandeld.
  4. Binnen vier weken krijgt u een schriftelijk voorstel voor een oplossing.
  5. Indien tijdens het afhandelen van de klacht blijkt dat we meer tijd nodig hebben om uw klacht te onderzoeken, zullen we u hierover informeren binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht. Tevens ontvangt u dan een indicatie wanneer wij tot uitspraak komen.
  6. Indien u tevreden bent met de voorgestelde oplossing wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.
  7. Mocht het zo zijn dat u niet tevreden bent over de door Bijles Engels Hoofddorp geboden oplossing voor uw klacht, dan benaderen we gezamenlijk de onafhankelijke klachtencommissie.
  8. Indien de klacht ingediend wordt bij een beroepsinstantie is hun oordeel bindend en zullen eventuele consequenties binnen 4 weken worden afgehandeld.

Onafhankelijk klachtencommissie:

Het oordeel van de onafhankelijke commissie is bindend voor Bijles Engels Hoofddorp. Eventuele consequenties worden door ons zo spoedig mogelijk afgehandeld.

De klachtencommissie bestaat uit de volgende personen:

Nicole van der Steen, copywriter

Dennis van Thoor, marketeer

Alle klachten die behandeld worden door Bijles Engels Hoofddorp of de klachtencommissie worden een jaar bewaard.