Bijles Engels Hoofddorp Niveaus

Bij Bijles Engels Hoofddorp gebruiken we de niveau benoeming van het Europees Referentie Kader. Dit bevat objectieve criteria die omschrijven welke vaardigheden een leerling moet kunnen bij het afronden van een bepaald niveau in een vreemde taal.

Het aantal benodigde uren om een bepaald niveau te bereiken varieert afhankelijk van de snelheid waarmee een cursist de Engelse taal leert.

Wij geven privélessen en groepscursussen op de volgende niveaus:

Conversatie Engels Beginners I (niveau A1)

Conversatie Engels Elementary (niveau A2)

Conversatie Engels Pre Intermediate (Half gevorderden I) (niveau B1)

Conversatie Engels Intermediate (Half gevorderden II   (niveau B1 +)

Conversatie Engels Gevorderden (niveau B2))

Hieronder beschrijven we wat uw vaardigheden zijn bij het afronden van elk niveau, zowel voor privélessen als groepscursussen.

Conversatie Engels Beginners (eindniveau A1) 

Lengte van de cursus: 8 lessen van 75 minuten per les

Doelgroep: Dit niveau is bedoeld voor mensen die geen of nauwelijks kennis van de Engelse taal hebben.

Doelstelling: Tijdens de cursus leert u eenvoudige zinnen en uitdrukkingen en bouwt u een kleine woordenschat op. Aan het eind van de cursus kunt u eenvoudige gesprekken voeren over bepaalde concrete situaties zoals uzelf voorstellen, persoonlijke informatie geven, de weg vragen, boodschappen doen enz.

Studiebelasting: De student moet minimaal 2 uur per week aan huiswerk besteden

Inhoud van de cursus:

Grammaticale onderwerpen Beginners

 • Zelfstandig naamwoorden, bepaald en onbepaald lidwoorden
 • Het alfabet, woorden spellen
 • Er is/ Er zijn
 • Bezittelijk voornaamwoorden
 • Werkwoord hebben
 • Twee tegenwoordige tijden/verschillen
 • Verleden tijd
 • Vergelijkingen
 • Toekomende Tijd

 

Wat kunt u na het afronden van Conversatie Engels Beginners?

 • De Engelse klanken uitspreken
 • Uzelf voorstellen, persoonlijke informatie vertellen over uzelf (telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, nationaliteit, beroep etc. en vragen hierover aan anderen stellen
 • Tot 1000 tellen/ Data lezen
 • Een stad /dorp beschrijven, vragen naar winkels en gebouwen in een stad en hun locatie
 • Uw dagelijks routine beschrijven
 • De weg vragen en de weg wijzen, richting aangeven, de weg wijzen met het openbaar vervoer
 • Boodschappen doen (verpakkingen, hoeveelheden aanduiden), naar de prijs vragen
 • Iets bestellen in een restaurant en praten over gerechten
 • De tijd: vragen hoe laat het is (tijd en moment van de dag aangeven)

 

Conversatie Engels Elementary (eindniveau A2)

Lengte van de cursus: 8 lessen van 75 minuten per les

Doelgroep: Dit niveau is bedoeld voor mensen die een kleine basis van de Engelse taal hebben.

Doelstelling: Tijdens de cursus herhaalt u de basisgrammatica onderwerpen van niveau Beginners I, breidt u uw kennis van de verschillende tijden en ook uw woordenschat uit.

Aan het eind van de cursus kunt gesprekken voeren in de tegenwoordige tijd, verleden tijd en toekomende tijd, over uw dagelijks routine praten, praten over uw werk, vakanties, vragen stellen over deze onderwerpen aan anderen.

Studiebelasting: De student moet minimaal 2 uur per week aan huiswerk besteden

 Inhoud van de cursus:

Grammaticale onderwerpen Elementary:

 • Aanwijzend voornaamwoorden
 • Twee tegenwoordige tijden
 • Vergrotende en overtreffende trap.
 • Hulpwerkwoorden (kunnen, mogen, moeten, zouden)
 • Twee toekomende tijd
 • Twee verleden tijden

 

Wat kunt u na het afronden van Conversatie Elementary?

 • Vergelijkingen maken
 • Over dagelijkse gewoontes praten
 • Over recente ervaringen praten, frequentie aanduiden
 • Over plannen in de nabije toekomst praten
 • Familierelaties beschrijven, iemands uiterlijk en karakter beschrijven
 • Een gebeurtenis beschrijven die nu aan de gang is
 • Een eenvoudig telefoongesprek voeren, iets huren, entreekaarten kopen, reserveren, een afspraak maken
 • Informatie inwinnen bij een reisbureau, een reis boeken
 • Over het weer praten (seizoenen, maanden)
 • Praten over activiteiten in het verleden, tijdsaanduidingen uit het verleden gebruiken

 

Conversatie Engels Half Gevorderden I (Pre- Intermediate): (eindniveau B1)

Lengte van de cursus: 8 lessen van 75 minuten per les

Doelgroep: Dit niveau is bedoeld voor mensen die de onderwerpen beheersen die behandeld zijn bij het niveau Elementary.

Doelstelling: Tijdens deze cursus werken we aan de uitbreiding van uw woordenschat. U leert de verleden tijden in het Engels en andere meer complexe grammaticale onderwerpen, waardoor u in staat bent om langere zinnen te maken en moeilijkere vragen te stellen over voor u bekende onderwerpen zoals uw vorige vakantie. U kunt een gesprek bij de dokter voeren, instructies en adviezen geven, over mogelijke situaties in de toekomst praten enz.

Studiebelasting: De student moet minimaal 2 uur per week aan huiswerk besteden

Inhoud van de cursus: 

Grammaticale onderwerpen Pre Intermediate:

 • Verleden tijd voor acties in progressie
 • Derde en vierde verleden tijden/ verschillen
 • Idiomen/ uitdrukkingen
 • Tijd bijzinnen
 • Toekomende tijd
 • Indirecte rede
 • Voorwaardelijke zinnen
 • Lijdende vorm

Wat kunt u doen na het afronden van het niveau Conversatie Engels Half gevorderden I?

 • Praten over activiteiten in het verleden, tijdsaanduidingen uit het verleden gebruiken
 • Gewoontes uit het verleden beschrijven, een gestructureerd verhaal uit het verleden vertellen
 • Beschrijven op welke manier een handeling plaatsvindt
 • Instructies geven
 • Over voorwaarden en gevolgen daarvan praten
 • Een gesprek navertellen

Conversatie Engels Half gevorderden II (Intermediate) (eindniveau B1+) niveau van het Europese Referentie Kader

Lengte van de cursus: 8 lessen van 75 minuten per les

Doelgroep: Dit niveau is bedoeld voor mensen die de onderwerpen beheersen die behandeld zijn bij het niveau Half gevorderden I.

Doelstelling: tijdens deze cursus leert u, u verder uitdrukken in langere zinnen en met betere woordenschat. U kunt gewoontes uit het verleden beschrijven, een gestructureerd verhaal uit het verleden vertellen. U kunt zich in het Engels goed uitdrukken in het alledaagse leven middels het gebruik van wat complexere taalconstructies. U bent in staat korte Engelse teksten te begrijpen en produceren, zoals notities, berichten en persoonlijke e-mails, middels eenvoudig taalgebruik.

Studiebelasting: De student moet minimaal 2 uur per week aan huiswerk besteden

Grammaticale onderwerpen bij Conversatie Engels Half gevorderden II: 

 • Praten over activiteiten in het verleden, tijdsaanduidingen uit het verleden gebruiken
 • Gewoontes uit het verleden beschrijven, een gestructureerd verhaal uit het verleden vertellen
 • De Gebiedende wijs
 • De toekomende tijd
 • Onbepaalde voornaamwoorden
 • Samengestelde tijden
 • De subjunctive (Aanvoegende wijs)

Wat kunt u doen na het afronden van het niveau Conversatie Engels Intermediate (Half gevorderden II)?

 • Over activiteiten in het verleden vertellen, tijdsaanduidingen uit het verleden gebruiken
 • Gewoontes uit het verleden beschrijven, een gestructureerd verhaal uit het verleden vertellen
 • Een uitnodiging accepteren of afwijzen
 • Ziektesymptomen beschrijven
 • Over de toekomst praten
 • Over een handeling in een verleden praten die door een andere persoon heeft plaatsgevonden
 • Een wens uitdrukken, persoonlijke meningen geven en gevoelens uitdrukken over de werkelijkheid
 • Een levensloop beschrijven

Conversatie Engels Advanced I en II (Gevorderden) (Eindniveau B2 en C1)

Voor dit niveau bieden we een op maat gemaakt programma waarin de grammaticale onderwerpen van de cursussen Half Gevorderden I en Half Gevorderden II op een hoger niveau worden behandeld en we ons concentreren op het uitbreiden van woordenschat op een hoger niveau.